Black & Wrap Shampoo

Измиващ шампоан предотвратяващ образуването на бели петна

Black & Wrap Shampoo

Shampoo auto: lava e protegge con azione anticalcare

 • 2 in 1: lava e protegge azione lucente e antimacchia in unico prodotto.
 • La sua formula elimina il microfilm di calcare che si forma lavaggio dopo lavaggio.
 • Ideato per il lavaggio e la pulizia profonda e delicata ad azione decontaminante di auto nere o rivestite con pellicole adesive o PPF anche con finitura opaca.
 • L’alta proprietà lubrificante crea una superficie scivolosa che permette al guanto di scorrere senza il rischio di creare micrograffi o swirl.
 • Usato periodicamente elimina quella patina di grigiore che rende spente le vernici nere e opache ridonando la lucentezza originale.
 • Formula ricca di sequestranti minerali che permette di prevenire in maniera drastica la formazione di macchie di calcare (waterspot) in fase di asciugatura.
 • Eccellente economia grazie agli alti rapporti di diluizione fino a 1:300 (1 parte di prodotto e 300 parti d’acqua).
 • Elimina in profondità e con delicatezza lo sporco anche quello più persistente.
 • Rivitalizza e ringiovanisce la vernice e la pellicola adesiva (PPF – Paint Protection Film).
 • Completamente sicuro su ogni tipo di rivestimento nano.

Informazioni aggiuntive

Codice

MF87

Confezione da

500 ml

Prezzo:

15,15

ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

ПЕНЛИВ

ПРЕМАХВА УПОРИТИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ВАРОВИК

black&wrap shampoo

Цена: 14,64€

БЕЗОПАСНО ПЛАЩАНЕ

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

Per acquisti pari o superiori a 79,90€
altrimenti il costo di spedizione è di 6,50€

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Black & Wrap Shampoo 2 в 1: гланциращ ефект и против петна само в един продукт. Предназначен за дълбоко и деликатно измиване, с деконтаминиращо действие за черни автомобили, с PPF фолио или автомобили с матово покритие. Пухкава, компактна и омекотяваща пяна, за да се избегне образуването на кръгови и микро-драскотини

ОПИСАНИЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА

Тъмно боядисаните автомобили са много елегантни, но почистването им изисква повече внимание: всяка малка драскотина или дефект изпъква много повече в сравнениете с други цветове. От друга страна, замърсяванията и минералните отлагания са причина цветът да изглежда замъглен.
От друга страна, замърсяванията и минералните отлагания са причина цветът да изглежда замъглен.
Ето защо в тези случаи се нуждаем от специфичен продукт, като нашият шампоан “Black & Wrap Shampoo”.
Винаги преди да измием автомобила с Black & Wrap Shampoo, старателно предизмиваме с “Foam Gun Prewash”.

За по-детайлна информация, свързана с този етап, гледайте специалният видеоклип.

Формулата богата на минерални секвестранти, позволява драстично да се предотврати образуването на петна от варовик (водни петна) по време на фазата на сушене, оставяйки повърхността перфектно чиста.

За изсушаване препоръчваме да използвате нашата ултра абсорбираща микрофибърна кърпа „Super Dryer“ за бързо и ефективно сушене при пълна безопасност.

Съветваме да използвате две кърпи Super Dryer: едната за каросерията, другата за стъклата, така ще получите перфектен сух завършек. Може да използвате Super Dryer за финишинг на профили и деликатни части. Освен това, когато подсушавате страничните и най-ниски части на колата, сгъвайте кърпата, за да не се допира до земята и да замърси или надраска повърхностите.

За да научите повече за техниката на изсушаване със Super Dryer, Ви каним да гледате видеоклипа, посветен на аксесоарите за почистване.

Black & Wrap Shampoo е шампоан 2 в 1:
Осигурява деликатно и дълбоко почистване комбинирано с деконатминиращо действие. Възстановява вида на лаковото покритие и защитното фолио, и отстранява дори най-упоритите замърсявания.

Опасност. H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. H317 Може да причини алергична кожна реакция. H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P273 Да се избягва изпускане в околната среда. P280 Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице. P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода. P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. P501 Изхвърлете съдържанието/съдът в съответствие с местни / регионални / национални / международни разпоредби.

black&wrap shampoo

Цена: 14,64€

БЕЗОПАСНО ПЛАЩАНЕ

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

Per acquisti pari o superiori a 79,90€
altrimenti il costo di spedizione è di 6,50€

Препоръки

Уверете се, че автомобилът е на сянка и повърхността не е гореща. Избягвайте пряката слънчева светлина. Предлагаме да използвате метода на измиване с две кофи (една с разтвор от шампоан и вода, друга с чиста вода) в комбинация с микрофибърна ръкавица, като например нашата “Double Face”. Започнете с предизмиване с “Foam Gun Prewash”, за да отстраните грубите замърсявания от повърхността и да улесните следващата стъпка на ръчно измиване.

видео урок

В тези видеа нашите професионалисти ще Ви помогнат стъпка по стъпка да се запознаете с всички функции и приложения на нашите продукти, да Ви информират за правилата, които трябва да следвате, за да имате перфектна кола и да се възползвате максимално от потенциала на Maniac Line.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЕКСТЕРИОРА

 • ВИНАГИ НА СЯНКА

  Измивайте автомобилът на сянка и никога на пряка слънчева светлина, за да се избегне изсъхването на шампоана по каросерията, което би оставило петна.

 • НИКОГА НА ГОРЕЩА КАРОСЕРИЯ

  Ако автомобилът е бил изложен на пряка слънчева светлина и е нагорещен, използвайте студена струя вода за да охладите.

 • ЗАПОЧВАЙТЕ ОТГОРЕ

  Най-леко замърсената част, така ще избегнете да замърсите и ракъвицата, измиването ще е по-бързо.

 • ИЗПОЛЗВАЙТЕ ДВЕ КОФИ

  Първата напълнете с разтвор от вода и шампоан, втората само с вода, за да изплаквате гъбата или ръкавицата често. По този начин избягвате надраскването на каросерията.

 • РАБОТЕТЕ НА МАЛКИ УЧАСТЪЦИ

  Така няма да забравите участък, продуктът ще бъде високо ефективен, без да изсъхва. Ще избегнете петна и следи.

 • ПЕРФЕКТНИ ДЖАНТИ

  Почистете джантите с четка, която може да достигне най-скритите участъци.

ВЪПРОСИ & ОТГОВОРИ

Не. Продуктът съдържа специални полимери, които не променят матовото покритие и предотвратяват образуването на варовикови следи, който са причина за характерното посивяване на черните и тъмни цветове.

Да, но не забравяйте, че облепващото фолио има пореста повърхност и не е гладко като лака. Замърсяването се задържа и наслоява и е трудно за отстраняване с обикновен неутрален шампоан. Black & Wrap Shampoo е подходящият продукт за такъв тип автомобили.

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ

black&wrap shampoo

Цена: 14,64€

БЕЗОПАСНО ПЛАЩАНЕ

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

Per acquisti pari o superiori a 79,90€
altrimenti il costo di spedizione è di 6,50€

Свалете упътването за правилно измиване на автомобилът