Water Spot Mineral Remover

Готов за употреба - специфичен за премахване на варовикови петна

Water Spot Mineral Remover

Pronto all’uso – specifico per la rimozione di macchie di calcare auto

 • Decontaminante specifico per la rimozione di macchie di calcare.
 • Pronto all’uso, facile da usare e non abrasivo perché scioglie lo sporco chimicamente.
 • Rimozione efficace dei contaminanti minerali (calcare, residui salini, salnitro di cemento), delle ossidazioni superficiali, delle macchie d’acqua e di piogge acide su vetri e carrozzeria.
 • Ideale per tutte le superfici dell’auto: vernice, vetri, plastiche.
 • Ideale come pulizia vetri prima dell’applicazione di un trattamento antirain o nano sigillante vetri.
 • Ideale per migliorare l’adesione di protettivi sealant, coating o cera.
 • Potente, efficace e sicuro sulle superfici verniciate.

Informazioni aggiuntive

Codice

MF78

Confezione da

500 ml

Prezzo:

13,90

ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕЗОПАСНОСТ

ИЗМИВАЩ

отстраняване на петна от варовик

ПРЕМАХВА РЪЖДА

ПРЕМАХВА ВОДНИ ПЕТНА

ЦЕНА: 13,42€

БЕЗОПАСНО ПЛАЩАНЕ

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

Per acquisti pari o superiori a 79,90€
altrimenti il costo di spedizione è di 6,50€

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Специфичен препарат за премахване на петна от варовик Ефективно отстранява минерални замърсявания (варовик, остатъци от соли), повърхностно окисляване, водни петна и киселинен дъжд от прозорци и каросерия. Идеален за всякакви повърхности: стъкло, боя, пластмаса и хром.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

За употреба на продукта ще Ви трябва:

МИКРОФИБЪРЕН ПАД

За нанасянето на продукта

МИКРОФИБЪРНА КЪРПА

Чиста и суха за финална обработка

ЧЕТКА С МЕК КОСЪМ

За премахване на упоритите варовикови замърсявания или за почистане на труднодостъпни места.

Water Spot Mineral Remover е перфектен за премахване на минерални замърсявания, причинени от утаен варовик, които не могат да се отстранят с класическо измиване, състоящо се от предизмиване и измиване с неутрален или алкален шампоан.

Преди да използвате този продукт, Ви съветваме да направите цялостно измиване, в правилната последователност: джанти и гуми, предизмиване и ръчно измиване с шампоан.

Ако в края на изсушаването останат петна от варовик, упорити минерални остатъци или зацапвания, Water Spot Mineral Remover е перфектен за отстраняването им.

След извършване на пълно измиване ще бъде по-лесно да се идентифицират всички точки, където е концентрирано замърсяването и да се действа локализирано с най-подходящите средства и техника.

За локализирани петна, нанесете продуктът директно върху повърхността, оставете го да подейства за 30 секунди и след това избършете с влажна микрофибърна кърпа, като нашата “Polishing Cloth”. Завършете с втора мека, чиста микрофибърна кърпа.

При упорити петна повторете процеса, като оставите продуктът да действа малко по-дълго, но не повече от 60 секунди, за да сте сигурни, че няма да изсъхне върху каросерията.

Когато почиствате предното и задното стъкло, препоръчваме да обработвате по половин прозорец наведнъж и след това да изплакнете.

В случай на петна от варовик по каросерията, нанесете продуктът директно и равномерно върху един панел наведнъж с пад като нашият “Microfiber Pad”. Накрая изплакнете с вода, преди да преминете към следващия панел. За по-трудно достъпни части, като емблеми, ключалки, отвори по джантите, използвайте четка с мек косъм, за да разпределите продукта и обработите елементите.

За по-добро изплакване и при пълна безопасност можете да използвате Exterior Quick Detailer.

Можете да научите повече за употребата му в специално посветеното видео.

Формулата му е ефективна и безопасна за всякакви повърхности. За обработката му можем да си помогнем с четка с мек косъм, полезна за достигане на деликатни, труднодостъпни части или при отстраняване на варовик от стъкла, пластмаси, емблеми, лога и др.

Винаги обработвайте по един панел наведнъж или работете на малки площи, без да оставяте продуктът да изсъхне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: H302 Вреден при поглъщане. H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P260 Не вдишвайте прах / пушек / газ / дим / изпарения / аерозоли. P280 Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице. P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/. P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ]. Изплакнете кожата. P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. P501 Изхвърлете съдържанието/съдът в съответствие с местни / регионални / национални / международни разпоредби.

ПРЕМАХВА ВОДНИ ПЕТНА

ЦЕНА: 13,42€

БЕЗОПАСНО ПЛАЩАНЕ

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

Per acquisti pari o superiori a 79,90€
altrimenti il costo di spedizione è di 6,50€

видео урок

В тези видеа нашите професионалисти ще Ви помогнат стъпка по стъпка да се запознаете с всички функции и приложения на нашите продукти, да Ви информират за правилата, които трябва да следвате, за да имате перфектна кола и да се възползвате максимално от потенциала на Maniac Line.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЕКСТЕРИОРА

 • ВИНАГИ НА СЯНКА

  Измивайте автомобилът на сянка и никога на пряка слънчева светлина, за да се избегне изсъхването на шампоана по каросерията, което би оставило петна.

 • НИКОГА НА ГОРЕЩА КАРОСЕРИЯ

  Ако автомобилът е бил изложен на пряка слънчева светлина и е нагорещен, използвайте студена струя вода за да охладите.

 • ЗАПОЧВАЙТЕ ОТГОРЕ

  Най-леко замърсената част, така ще избегнете да замърсите и ракъвицата, измиването ще е по-бързо.

 • ИЗПОЛЗВАЙТЕ ДВЕ КОФИ

  Първата напълнете с разтвор от вода и шампоан, втората само с вода, за да изплаквате гъбата или ръкавицата често. По този начин избягвате надраскването на каросерията.

 • РАБОТЕТЕ НА МАЛКИ УЧАСТЪЦИ

  Така няма да забравите участък, продуктът ще бъде високо ефективен, без да изсъхва. Ще избегнете петна и следи.

 • ПЕРФЕКТНИ ДЖАНТИ

  Почистете джантите с четка, която може да достигне най-скритите участъци.

ВЪПРОСИ & ОТГОВОРИ

Защото замъглява цвета и прониква в лаковото покритие на каросерията, като я замърсява в дълбочина. Освен това зацапва стъклата, нарушавайки добрата видимост.

Зависи, върху суха повърхност се използва при ограничено замърсяване, а върху мокър автомобил – при големи и обширни замърсявания или стъкла.

Първо измийте автомобилът старателно с Foam Gun Prewash или с Black & Wrap Shampoo, ако е черен или фолиран. При необходимост напръскайте Water Spot Mineral Remover върху ръкавица за миене и почистете повърхността.

За да проверите, използвайте струя вода. Когато премине струята по повърхността на автомобилът и видите как водата се плъзга като тънък филм (воал), можете да сте сигурни, че е напълно почистена.

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ

ПРЕМАХВА ВОДНИ ПЕТНА

ЦЕНА: 13,42€

БЕЗОПАСНО ПЛАЩАНЕ

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

Per acquisti pari o superiori a 79,90€
altrimenti il costo di spedizione è di 6,50€

Свалете упътването за правилно измиване на автомобилът